Pályázatok / Uraiújfalu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

Uraiújfalu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztéseUraiújfalu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

Uraiújfalu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

Projekt azonosító száma:

TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00033

Kedvezményezett neve:

Uraiújfalu Községi Önkormányzat

Projekt címe:

Uraiújfalu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

Szerződött támogatás összege:

65 554 520 Ft

Támogatás mértéke:

100%

Projekt tervezett befejezési dátuma:

2022.12.31

 

 

A projekt célja a vízkárok enyhítése a csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésével, vízvisszatartás, beszivárogtatás elősegítése, valamint lefolyás szabályozás, csapadékvíz gazdálkodás kialakítása.

Mindezek révén biztosítható a vízkáresemények mértékének és előfordulásuk valószínűségének csökkentése, az érintett csapadékvíz elvezető hálózat hosszú távú üzembiztonsága, fenntarthatósága.

A tervezési terület (Uraiújfalu, Kossuth L. u. – Berzsenyi D. u. – Szentivánfa u. kereszteződése) északi oldalának csapadékvízelvezetése nem megoldott, nagyobb esőzések alkalmával víz alá kerül. Ennek elhárítása érdekében biztosítani kell a csapadékvizek akadálytalan lefolyását a Berzsenyi utca irányába.

A projekt keretében tervezett csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója két árok fejlesztésével valósul meg.

A CS-1-0-0 jelű árok befogadója a település déli oldali övárkának Berzsenyi utcai szakasza. Nyomvonala áteresszel keresztezi a Berzsenyi utcát, majd annak északi oldalán halad tovább nyugati irányba. Elérve a 8447. számú közutat, zárt csatornában keresztezi azt, majd tovább halad a Szentivánfa utca északi oldalán a buszváróig. A kivitelezés során a meglévő vízelvezető árok mederfenékszintjét le kell süllyeszteni és mederlapburkolással kell ellátni. A zárt csatorna útpályán kívüli szakasza fölé folyóka kerül kialakításra.

A CS-1-0-1 jelű árok befogadója a CS-1-0-0 jelű árok zárt szakasza. Nyomvonala a Kossuth L. utca nyugati oldalán halad északi irányba a Kossuth L. u. 10. számú házig. A kivitelezés során a meglévő vízelvezető árok mederfenékszintjét le kell süllyeszteni és mederlapburkolással el kell látni.
A projekt során 612 méter hosszban újul meg Uraiújfalu bel- és csapadék-vízvédelmi rendszere.

A fejlesztés részeként a lakosság környezettudatosságának és vízgazdálkodással kapcsolatos ismereteinek bővítése érdekében szemléletformáló akcióra is sor kerül.


« Vissza az előző oldalra!

Uraiújfalu Községi Önkormányzat - Magyar