Pályázatok / Uraiújfalu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

Uraiújfalu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztéseUraiújfalu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

 

Projekt azonosító száma:

TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00033

Kedvezményezett neve:

Uraiújfalu Községi Önkormányzat

Projekt címe:

Uraiújfalu község csapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztése

Szerződött támogatás összege:

65 554 520 Ft

Támogatás mértéke:

100%

Projekt befejezési dátuma:

2023.06.15

 

A projekt célja a vízkárok enyhítése a csapadékvíz-elvezetési rendszer fejlesztésével, vízvisszatartás, beszivárogtatás elősegítése, valamint lefolyás szabályozás, csapadékvíz gazdálkodás kialakítása.

A fejlesztéssel érintett terület - Kossuth Lajos utcai, Berzsenyi Dániel utcai és Szentivánfa utcai csomópont és a Berzsenyi Dániel utca északi oldalának - csapadékvíz-elvezetése már régóta nem megoldott, nagyobb esőzések alkalmával többször is víz alá került a templom környéki terület. Ennek elhárítása érdekében biztosítani kellett a csapadékvizek akadálytalan lefolyását a Berzsenyi Dániel utca irányába, amely egészen az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő Szentivánfai-csatornáig és onnan a Kőris patakba vezeti a felesleges csapadékvizet.

A projekt keretében tervezett csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója két árok fejlesztésével valósult meg, amely során 613 méter hosszban újult meg Uraiújfalu bel- és csapadék-vízvédelmi rendszere. Berzsenyi Dániel utcában a már meglévő vízelvezető árok mederfenékszintjét lesüllyesztették és mederlapburkoló elemekkel bélelték ki egészen a befogadó vízfolyásig. Az utca nyugati végén, a falu központjában a csapadékvizet zárt csatornába vezették be, amely fölé folyókát alakítottak ki. Az árkot egészen a Szentivánfa utcai buszváróig felújították. A másik felújított csapadékvízelvezető árok a Kossuth Lajos utca nyugati oldalán található, ahol 104 méter hosszan burkolták ki az árkot, ezzel biztosítva a víz kártétel nélküli elvezetését a Berzsenyi Dániel utca irányába.

Uraiújfalu Községi Önkormányzata csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezése tárgyában eredményes beszerzési eljárást folytatott le, mely alapján vállalkozási szerződést kötött 2022. augusztus 24-én a TIA 2002 Kft.-vel. A kivitelezés költsége bruttó 58 996 892 Ft. 

2022. szeptemberében az Önkormányzat átadta a munkaterületet vállalkozó részére. A tényleges kivitelezési munkák 2022. októberben kezdődtek meg, területelőkészítési, irtási munkákkal. Elkészült a csapadékvíz elvezető rendszer burkolt árkainak a földmunkája, valamint a mederelemek egy részének beépítése és a levezető árok földmunkája. A kivitelezési munkálatok 2023. február 14-én elérték az 50%-os készültségi szintet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivitelezési munka 100%-ban elkészült a kiviteli tervekben és az engedélyben foglaltaknak megfelelően. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2023.04.26-án kezdődött meg és 2023.05.04-én zárult.

 

 

 

 

 

 

A projekt eredményeként Uraiújfalu községben 40 db lakó- és egyéb célú épület védelme vált teljesebbé. A megvédett területen óvoda és számos kereskedelmi egység is található, mint pl. gyógyszertár, kenyérbolt, dohánybolt, virágbolt, italbolt és lottózó.

A fejlesztés részeként a lakosság környezettudatosságának és vízgazdálkodással kapcsolatos ismereteinek bővítése érdekében szemléletformáló akcióra is sor került: egyrészt az óvodások körében rajzpályázat és gyerekfoglalkozások keretében; másrészt a felnőtt lakosságot megcélozva előadás formájában, illetve szórólap terjesztésével, melyben felhívták a figyelmet a vizek helyben tartásának fontosságára.

A projektmenedzsment feladatokat a Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal látta el konzorciumi partnerként.

 

 Csatolt fájl(ok):« Vissza az előző oldalra!

Uraiújfalu Községi Önkormányzat - Magyar