Pályázatok / Szennyvíz elvezetés kialakítása

Szennyvíz elvezetés kialakításaSzennyvíz elvezetés kialakítása

NYDOP-4.1.1/A-09-2009-0040 "Uraiújfalu és Vámoscsalád községek szennyvízelvezetésének és -kezelésének megoldása"


Kivitelezés ideje: 2010.08.10.- 2012.03.31.

Kedvezményezett:
Uraiújfalu Község Önkormányzata (9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 46.)
Tel.: +36-95-345-122, Fax: +36-95-545-000)


Támogató szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
www.nfu.hu


Közreműködő szervezet:
Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6.
Tel.: 99/512-910, Fax: 99/512-919)
www.westpa.hu


Kivitelező:
Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt.
8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Tel: +36-93-541-920, Fax: +36-93-541-925
www.szabadics.hu


Tervező:
Szemes és Fia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.


Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 495.106.810,- Ft


A beruházás teljes elszámolható költsége 582 478 600,- Ft.


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.


A projekt leírása:

Uraiújfalu és Vámoscsalád községek képviselő testülete közösen határozott a települések szennyvízelvezető és -kezelő rendszerének kiépítéséről. A fejlesztéshez szükséges forrás 85%-át a Nyugat-dunántúli Operatív Program NyDOP-2009-4.1.1.A kódszámú kiírására kidolgozott sikeres pályázatuk révén az Európai Unió támogatásával biztosíják.

A beruházás a társadalmi, gazdasági, környezetvédelmi igényekre reagálva a szennyvízkezelés megvalósítását tűzte ki célul a községekben. A kiépülő szennyvízcsatorna rendszer a települések teljes lakossága számára biztosít megoldást a szennyvíz kezelésére, egy 140 m3/d hidraulikai kapacitású közös szennyvíztisztító telepen.

A települések 1305 lakosának 543 beköthető ingatlanán keletkező szennyvizet 9 408,3 fm gravitációs és 4 027 fm nyomóvezeték gyűjti majd össze. Ezeken túl további 5 742 fm bekötővezeték épül a telekhatárig történő rákötési lehetőségek megteremtéséhez.

A csatorna rendszerben összegyűlő szennyvíz mindössze 2 db átemelő telep közbeiktatásával jut el a biológiai szennyvíztisztító telepre, ahol modern tisztítási technológia biztosítja az előírt határértékeket, így a tisztított szennyvíz megfelelő minőségben kerül a befogadó Kőris-patakba.

A szennyvíztisztító telep Uraiújfalu községtől keleti irányban került kiépítésre a befogadó Kőris-patak mellett. A szennyvíztisztítási technológia biológiai szerves anyag lebontást, nitrifikációt és (váltakozó) denitrifikációt tartalmaz. A biológiai rendszerből kikerülő stabil állapotú iszap gravitációs sűrítésre, majd tengelyen elszállításra kerül, illetve az iszap mezőgazdasági hasznosítás céljára is felhasználható lesz.

A kivitelezési munkálatok során a csatornahálózat kialakítását folyamatosan követve - azokon a helyeken ahol ez szükséges - megvalósult az úthálózati sáv helyreállítása, így a településkép a beruházás megvalósításával sem sérült.

A Támogatási Szerződést Uraiújfalu Község Önkormányzata 2010. augusztus 2-án írta alá.

A munkálatok 2010. október 11-én megkezdődtek és 2012. március 31-ig tartottak. Ezt követően vette kezdetét a hat hónapos próbaüzem. A sikeres próbaüzem lezártával az üzemeltetést – várhatóan - a településeken jelenleg is ivóvíz szolgáltatást nyújtó VASIVÍZ Zrt. végzi.


« Vissza az előző oldalra!

Uraiújfalu Községi Önkormányzat - Magyar