Látnivalók / Szentivánfai templom

Szentivánfai templomSzentivánfai templom

Szentivánfán álló templom (műemlék) a vámoscsaládi plébánia filiája, védőszentje Keresztelő Szent János. Gótikus, XIV. századi eredetű, barokk stílusban 1770 körül átépítve. Egyhajós, szentélyes, egyenes záródású. Szabadon álló, a homlokzat síkjában áll a torony. A főhomlokzaton törtíves rokokó a bejárata, vállmagasságban fejezetes, a zárókő leveles díszítésű, felette copf füzérdísz és kis törtpárkányos ablak látható. A homlokzati falsávokat összekötő erőteljes párkány a középen timpanont képezve megtörik, a timpanonban Szentháromság- szimbólumábrázolással. Az oromzat hátoldalán füzérdíszes, gazdag tagolású vázák állnak. Órapárkányos a torony, a harangszinten íves záródásúak az ablakok, a gúlasisak nyolcszögű, oldalhomlokzatát félpillérek és a karzat szintjén íves kis ablakok tagolják. A többi ablak félköríves záródású, az északi oldalon vakablakszerűen kialakítva. Ugyancsak ezen az oldalon 1700 körüli, Sopronból származó faragott kövek vannak befalazva.
A szentély mindkét oldalához toldásszerű sekrestye és kápolna csatlakozik, az északi oldalon lévőnek külön bejárata is van. (megj.: természetesen a déli oldalon lévőnek van külön bejárata)


« Vissza az előző oldalra!

Uraiújfalu Községi Önkormányzat - Magyar